Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Cenník za poskytovanie právnych služieb:

 

 • - vypracovanie zmlúv a iných dokumentov od 100,-EUR
 • - vypracovanie podania na súd od 100,-EUR
 • - vypracovanie podania na orgán verejnej správy od 100,-EUR
 • - vypracovanie právnej analýzy od 60,-EUR/hod.
 • - zastupovanie na pojednávaní od 60,-EUR/hod.
 • - zastupovanie v súdnom konaní od 60,-EUR/úkon
 • - zastupovanie na rokovaní od 60,-EUR/hod.
 • - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)od 300,-EUR
 • - založenie akciovej spoločnosti (a.s.) od 1.300,-EUR
 • - zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)od 200,-EUR
 • - zriadenie virtuálneho sídla (bez služieb)od 10,-EUR/mes.
 • - zriadenie virtuálneho sídla (so službami)od 30,-EUR/mes.
 • - predaj ready-made spoločnostiod 500,-EUR
 • - likvidácia spoločnosti dohodou
 • - komplexný právny servis pre fyzickú osobudohodou
 • - komplexný právny servis pre fyzickú osobu - podnikateľdohodou
 • - komplexný právny servis pre spoločnosti dohodou
 • - iný právny servis a iné právne úkonydohodou
 • - založene off-shore spoločností                                                                                     od 1.250,-EUR
 • - právne poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie                                                 dohodou
 • - likvidácia obchodnej spoločnosti                                                                                  od 300,-EUR
 • - vypracovanie dovolania na Najvyšší súd Sloveskej republiky                                 dohodou
 • - zastupovanie pri rozvodoch                                                                                            dohodou
 • - zastupovanie pri vyporiadaní majetku                                                                          dohodou
 • - vyhotovenie návrhu na vydanie platobného rozkazu
 •    v Upomínacom konaní (polovičný sudny poplatok)                                                   dohodou
 • - vyhotovenie návrhu na vykonanie exekúcie                                                                  dohodou

Odmena za poskytnuté právne služby klientovi sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom ako zmluvná odmena pred poskytnutím právnej služby v súlade s vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z.,  jej výška je závislá od náročnosti a zložitosti právneho riešenia.

 Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. je platca DPH a vyššie uvedené ceny sú bez DPH.

 Cenník je platný od: september 2012