Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Autorské právo a Priemyselné práva

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

- zastupovanie pri registrácii ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov a iné;

- zabezpečovanie ochrany autoských práv;

- vyhotovanie dokumentov a zmlúv týkajúcich sa autorského a priemyselných práv;

- zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR;

- zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa autorského a priemyselných práv;