Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Energetika

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

        -         vyhotovovanie podaní,

-        vyhotovovanie právnych stanovísk,

-        zastupovanie pri rokovaní,

-        zastupovanie v príslušných konaniach,

-    zastupovanie pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,

-    zastupovanie pred distribučnými spoločnosťami,

-    zastupovanie v konaniach týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie,