Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

 Nehnuteľnosti

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

 

-         vyhotovovanie kúpnych a darovacích zmlúv,

-         vyhotovovanie nájomných a podnájomných zmlúv,

-         zastupovanie v stavebnom alebo územnom konaní,

-      kontrola zmlúv

-         zastupovanie pri rokovaniach,

-      zastupovanie v konaniach pri dražbách nehnuteľností,

-      zastupovanie pri vydržaní nehnuteľnosti,

-      zriaďovanie žáložných práv, vecných bremien a predkupných práv,

-      zastupovanie v katastrálnom konaní,

-      vyporiadnie podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva,