Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Obchodné právo

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

 

-        vyhotovovanie obchodno-právnych zmlúv,

-        zakladanie obchodných spoločností,

-        zmeny v obchodných spoločnostiach,

-        likvidáciu obchodných spoločností,

-    zastupovanie pri rokovaniach,

-    vymáhanie a postúpenie pohľadávok,

-    správa komplexnej právnej agendy obchodných spoločností,

-    zastupovanie pri uplatnení si náhrady škody a vydaní bezdôvodného obohatenia,

-    zastupovanie v súdnych sporoch,

-    zastupovanie v exekučnom konaní,