Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Pracovné právo

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

- vyhotovanie pracovných zmlúv, dohôd a iných dokumentov,

- zastupovanie pred príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

- zastupovanie subjektov pri interných personálnych záležitostiach,

- zastupovanie v pracovno-právnych súdnych sporoch,

- právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch,

- zastupovanie v konaní o nárhadu mzdy,

- zastupovanie v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,