Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Súdne spory

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

-         zastupovanie v súdnych konaniach (okresný, krajský a Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR),

-         zastupovanie pri mimosúdnom rokovaní,

-      vyhotovovanie podaní na súdy;