Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Verejná správa

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár zabezpečuje:

 - zastupovanie v správnych konaniach (stavebný úrad, katastrálny úrad, okresný úrad, a iné);

 - vyhotovovanie dokumentov (zmlúv, podaní, a iné);

 - zastupovanie v súdnych konaniach;