Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Zdravotníctvo

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. zabezpečuje:

 

       -   zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;

- zastupovanie v súdnych konaniach;

- vyhotovovanie právnych stanovísk;

- ak sa náš klient cíti byť poškodený nedostatočným poskytnutím zdravotnej starostlivosti, vyhotovíme

  právnu analýzu a zabezpečíme vyhotovenie znaleckého posudku pre uplatnenie práv nášho klienta voči

  zdravotníckemu zariadeniu;