Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Neštandardné situácie našich klientov riešime neštandardnými právnymi postupmi

Právne služby a právne poradenstvo

 • občianske právo (ochrana údajov, ochrana osobnosti a dobrej povesti, záväzkové vzťahy, vecné práva, dedičské právo),
 • obchodné právo (záväzkové vzťahy, obchodné tajomstvo, zakladanie obchodných spoločností a zmeny ohľadom nich),
 • práva vyplývajúce z duševného a priemyselného vlastníctva (autorské právo, patenty, vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky),
 • pracovné právo,
 • medicínske právo,
 • farmaceutické právo,
 • právo sociálneho zabezpečenia,
 • bankové a finančné právo,
 • poisťovacie právo,
 • právo cenných papierov (zmenky, šeky, akcie, dlhopisy, pohľadávky),
 • konkurzné a reštrukturalizačné právo,
 • ústavné právo,
 • európske právo,
 • práva informačných a komunikačných technológii,
 • reklamné právo,
 • právo investičnej výstavby.
 • rodinné právo.

 

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností a offshore spoločností

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. a jej advokáti, zabezpečuje založenie všetkých typov obchodných spoločností v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí podľa požiadaviek svojich klientov a to v čo najkratšom možnom čase, pričom najbežnejšími typmi obchodných spoločností sú v súčasnosti spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. a jej advokáti, zabezpečuje pre svojich klientov likvidáciu obchodných spoločností.